T&T- TV vay vốn ngân hàng
Tư vấn lập hồ sơ vay vốn
Tư vấn đáo hạn ngân hàng
Tư vấn Bất động sản
Tư vấn mua bán tài sản thanh lý

VCB: 9 tháng trích lập dự phòng gần 1.700 tỷ, vẫn lãi hơn 3.300 tỷ đồng sau thuế (25-10-2011)

Q3/2011, thu nhập lãi thuần của VCB gấp đôi cùng kỳ 2010; lãi từ dịch vụ và kinh doanh ngoại hối đều tăng trên 68%. LNST quý 3/2011 của VCB đạt 1.025 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam công bố kết quả kinh doanh quý 3/2011 của ngân hàng mẹ.

 

Theo đó, hầu hết các hoạt động kinh doanh chính của VCB đều tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ 2010. Cụ thể: 

Thu nhập lãi thuần quý 3/2011 đạt hơn 3.600 tỷ đồng, gấp đôi quý 3 năm ngoái; lũy kế 9 tháng đạt 8.977 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ 2010.

Thu nhập lãi thuần quý 3/2011 đạt hơn 3.600 tỷ đồng, gấp đôi quý 3 năm ngoái; lũy kế 9 tháng đạt 8.977 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ 2010.

 

Lãi từ dịch vụ và kinh doanh ngoại hối đạt trên 300 tỷ trong quý 3, tăng trưởng 68% so với quý 3 năm trước; lũy kế 9 tháng lãi từ dịch vụ của VCB đạt trên 1000 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ 2010; lãi từ kinh doanh ngoại hối đạt hơn 940 tỷ đồng, tăng 147% so với cùng kỳ 2010.

 

VCB không đầu tư chứng khoán trong quý 9 tháng đầu năm 2011. Ngân hàng bị lỗ khoản kinh doanh khác hơn 940 tỷ đồng.

 

Đáng chú ý, VCB đã trích lập dự phòng 700 tỷ đồng trong quý 3/2011, trong khi cùng kỳ năm trước trích lập chưa đến 200 tỷ. Lũy kế 9 tháng VCB trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 1.687 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ 2010.

 

LNTT quý 3/2011 của VCB đạt 1.354 đồng/cp, tăng 5% quý 3 năm ngoái; 9 tháng lãi 4.384 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ 2010.

 LNST quý 3/2011 của VCB đạt 1.025 tỷ đồng, tăng 4% so với quý 3/2010; lũy kế 9 tháng đạt hơn 3.300 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ 2010. 

Lãi từ dịch vụ và kinh doanh ngoại hối đạt trên 300 tỷ trong quý 3, tăng trưởng 68% so với quý 3 năm trước; lũy kế 9 tháng lãi từ dịch vụ của VCB đạt trên 1000 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ 2010; lãi từ kinh doanh ngoại hối đạt hơn 940 tỷ đồng, tăng 147% so với cùng kỳ 2010.

VCB không đầu tư chứng khoán trong quý 9 tháng đầu năm 2011. Ngân hàng bị lỗ khoản kinh doanh khác hơn 940 tỷ đồng.

Đáng chú ý, VCB đã trích lập dự phòng 700 tỷ đồng trong quý 3/2011, trong khi cùng kỳ năm trước trích lập chưa đến 200 tỷ. Lũy kế 9 tháng VCB trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 1.687 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ 2010

LNTT quý 3/2011 của VCB đạt 1.354 đồng/cp, tăng 5% quý 3 năm ngoái; 9 tháng lãi 4.384 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ 2010.

LNST quý 3/2011 của VCB đạt 1.025 tỷ đồng, tăng 4% so với quý 3/2010; lũy kế 9 tháng đạt hơn 3.300 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ 2010.


Nếu bóc tách theo bộ phận, lợi nhuận đến từ VCB miền Nam đạt 3.161 tỷ đồng (chiếm hơn 95%), VCB miền Trung đạt 589 tỷ đồng trong khi VCB miền Bắc lỗ hơn 440 tỷ đồng. 

Khu vực miền Bắc trích lập dự phòng trong kỳ hơn 1.200 tỷ, chi phí hoạt động hơn 2.200 tỷ đồng, chiếm hơn 60% tổng chi phí.

Phương Mai

Theo TTVN/HSX

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ khách hàng
  • Mr THẮNG0933.65.67.69
  • Mr LỢI0934.291.579

Liên kết